top of page

Hjärtrytms variabilitet (HRV)

HRV är när hjärtat följer andningen. Hjärtat slår snabbare när du andas in och långsammare när du andas ut. När hjärtat ändrar sina slag så här betyder det att hjärtat mår bra. När hjärtat inte ändrar sig så här blir hjärtat stressat. Då finns risken för hjärtattack, hjärtklappning, högt blodtryck, kalla händer och oro.

Med Network Spinal Analysis (NSA) hjälper vi dig att andas djupare, lugnare och slappna av. Då mår hjärtat bättre och följer andningen bättre. Detta ger dig ökad prestation, lättare fokusera och mindre stress, kan göra mera utan stress, njuter av det du gör, lever längre och med högre livskvalitet, du sover hela natten och vaknar utvilad. När du har svårt att somna kan det bero på andra faktorer men en bättre stressrespons kan hjälpa till här också.

Testet visar

Om ditt hjärta är stressat, tidigare skadat sig T ex hjärtattack eller om det mår bra. Visar var du är och vad vi behöver göra för att du skall uppnå ditt mål.

Hjärtrytm

Hjärtat skall slå snabbare när du rör på dig än när du vilar dig. När hjärtat mår bra ändras hjärtslagen efter behov snabbt. Om hjärtat slår för snabbt hela tiden blir hjärtat stressat. Då finns risken för högt blodtryck, hjärtklappning, hjärtattack, oro, åldras snabbare.


Med Network Spinal Analysis hjälper vi dig att slappna av och andas lugnare. Då lugnar hjärtat ner sig och du ökar prestationen, lättare fokusera och känner mindre stress, kan göra mera utan att känna stress, njuter av det du gör, lever längre och med högre livskvalitet.

Testet visar

Hur snabbt hjärtat slår. Slår det för snabbt eller slår det långsamt. Detta säger var du är och vad vi behöver göra för att uppnå ditt mål.

bottom of page