top of page

Fysisk stress

En fysisk stress är allting som händer så som att man ramlar, vad man bär, bilolyckor, hur man sitter, hur man sover etc. Detta innebär att vi hela tiden är utsatta för en fysisk stress. För det mesta är denna stressen enkel att hantera och därför vet vi inte om den. Det är när den blir svår som vi får någon form av symptom så som t ex. ont i ryggen.


Mental stress

En mentalstress är vad dem flesta pratar om när dem säger att dem är stressade, t ex, grälat med någon närstående, mycket på jobbet, jobbig chef. Oftast kan vi hantera den mentala stressen också och då händer inget. Men om det blir för mycket kommer det att resultera i något symptom som spända/onda axlar eller rygg, men även magsår, oro och mycket mera.


Kemisk stress

En kemisk stress är allt från maten vi äter, det vi dricker, luften vi andas. Oftast hanterar Nervsystemet detta utan att du vet om det. Om det blir en för stor stressfaktor kan det leda till besvär som huvudvärk, ont i ryggen, magont och mycket mera.


Elektromagnetisk stress

Detta är allt från solen till lysrören. Även här är oftast stressfaktorn lätt hanterad av Nervsystemet. Vi svettas om vi blir varma i solen. Men om vi får för mycket sol på oss bränner vi oss. När vi inte kan hantera även denna stressfaktor kan man få många skilda symptom som ont i ryggen, nacken, ben. Vad som händer beror på hur just ditt Nervsystem reagerar.

Om du har några frågor kontakta oss gärna. Hur du kontaktar oss hittar du under kontakta oss.

bottom of page